Loe, mida arvavad raamatukoguhoidjad hiljuti loetud raamatutest

Lugemispäevik

Kasutajakoolitus põhikoolile


Informatsioon, mida me internetist leiame, on sageli pinnapealne, lünklik ning mõnikord isegi ekslik. Informatsiooni usaldusväärsus muutub eriti oluliseks juhul, kui seda tahetakse kasutada õppe-eesmärgil. Kasutades internetti infoallikana tasub vaadata kaugemale kui Google, õppida tundma ja kasutama ka muid võimalusi.
Sihtrühm: Põhikooliõpilased
Oodatav tulemus:
1. Õpilane mõistab, et
• nad saavad raamatuid otsida, reserveerida ja pikendada ka ilma kodust lahkumata;
• raamatukogu lasteleheküljelt leiavad nad igasugust põnevat infot, alustades kuuviktoriinist ning lõpetades uute raamatute tutvustustega;
• raamatukogu lugejaportaal ei ole mõeldud ainult täiskasvanutele, vaid seal toimetamisega saavad nad ka ise hõlpsasti hakkama.
2. Õpilane oskab otsida endale vajaminevaid teavikuid õigel viisil, sisestades vajaminevad andmed õigetesse lahtritesse
3. Õpilane teab, mis on märksõna ja oskab seda kasutada
4. Õpilane oskab kasutada raamatukogu lugejaportaali
5. Õpilane orienteerub Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
Sisu:
1. Teavikute paiknemine Lääne-Virumaa Keskraamatukogus ehk mis kus asub
3. Raamatukogu lastelehekülg LASTEKAS
3. URRAM-i lugejaportaal ehk koduraamatukogu internetis

Meetod:
1. Ringkäik raamatukogus
2. Tutvumine raamatukogu lasteleheküljega
3. Praktiline infootsing arvutiklassis
Kestus Ühele rühamale (11 inimest) 45 min, kogu klassile 75 min

Külaskäik raamatukokku võib piirduda ka ainult klassi ringkäiguga raamatukogus koos esitlusega selle kohta, mida endast kujutab Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ja kuidas seda kasutada (45 min)

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Otsime uut lugemiskoera!

Lugemiskoerad