Muusikatund raamatukogus (gümnaasiumiõpilased)

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu muusikatoas on üle 4000 helisalvestise ning üle 3000 muusikateaviku. Kõik need on hõlpsasti leitavad, kui osata kasutada muusikatoa kogu ja elektronkataloogi.

Sihtrühm: gümnaasiumiõpilased
Oodatav tulemus:
Õpilane tunneb Lääne-Virumaa Keskraamatukogu muusikatoa kogude paiknemist (noodid, helisalvestised, raamatud) ja kasutada muusikatoa kogusid
Õpilane oskab uurimustööks vajalikku materjali ning muusika-alast infot (plaate, noote, muusikapalu) otsida Lääne-Virumaa Keskraamatukogu elektronkataloogist
Õpilane oskab leida uurimustööks vajalikku materjali ja vajalikku nooti, raamatut või helisalvestist teiste Eesti suuremate raamatukogude kataloogidest
Meetod: Ringkäik muusikatoas ja praktilised ülesanded
Kestus: 45 min
Toimumise koht: muusikatuba/arvutiklass

Muusikatoas püsinäitus Arvo Pärdi loomingust