Muusikatund raamatukogus (muusikakooli õpilased)

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu muusikatoas on üle 4000 helisalvestise ning üle 3000 muusikateaviku. Kõik need on hõlpsasti leitavad, kui osata kasutada muusikatoa fondi ja elektronkataloogi. Lisaks on olemas mitmeid eesti ja võõrkeelseid andmebaase, kust vajalikku muusika-alast infot otsida ja mida raamatukogu muusikatoa töötaja juhendamisel on võimalik kasutama õppida.

Sihtrühm: muusikakoolide õpilased/ muusikaõpetajad
Kestvus: 60 min
Toimumise koht: muusikatuba ja arvutiklass

Sisu:
• LVKRK muusikatoa võimaluste tutvustus:
Ülevaade kogudest- raamatud, noodid, helisalvestised,- ja nende paiknemine.
Teenused kohapeal kasutamiseks.
• Muusikateavikute otsing elektronkataloogist URRAM
• Muusikaandmebaasid teistes eesti raamatukogudes
• Lühitutvustus EBSCO, NAXOS Music Library, RILM, RIPM
• Lühiülevaade vaba juurdepääsuga muusikainfoallikatest internetis:
allmusic.com; worldmusiccentral.org; estmusic.com; classicalarchives.com; musicanet.org; worldmusiccentral.org; allaboutjazz.com
Koolitus annab juhiseid, kuidas vajalik ja usaldusväärne info veebiandmebaasidest üles leida.
Osalejate arv: 11