Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja ning aasta raamatukogu on valitud

Ulvis toimunud Lääne-Virumaa raamatukoguhoidja päeval kuulutati välja ja anti üle maakonna aasta raamatukoguhoidja auhind, mille pälvis Ere Käärmaa Tapa Linnaraamatukogust. Lääne-Virumaa aasta raamatukogu tiitel läks Kadrina Valla Raamatukogule. Auhinna andis üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Indrek Saar.

Ere Käärmaale tõi tunnustuse tema mitmekülgne ja aktiivne tegevus raamatukogu ürituste ja näituste korraldamisel ning läbiviimisel. Teda saab iseloomustada kui rõõmsameelset, aktiivset ja suure hingega inimest, kes oma põhitöö kõrvalt Tapa Linnaraamatukogus leiab aega ja jõudu tegeleda ka valla erinevate koostöö- ja kultuuriprojektidega.
Aasta meeskonnal Kadrina raamatukogust on keskne roll valla kultuurielus ja ta on kindel partner kogukonnas. Raamatukogu eestvedamisel käib koos kirjandusklubi, tegutseb kinoklubi, toimuvad kohtumised ja koolitused. Kadrina raamatukogu töötajad koos Hulja, Kihlevere, Vohnja ja Viitna filiaalide töötajatega moodustavad kokkuhoidva ja hästi toimiva meeskonna.
Aasta raamatukoguhoidja kandidaadid olid veel Viru-Nigula raamatukogu juhataja Hiie Kivilo, kelle puhul tõsteti esile tema pikaajalist kultuuri ja lugemist väärtustava tegevust Viru-Nigulas ning Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaali raamatukoguhoidja Gerda Ansi, kelle puhul hinnati kõrgelt tema aktiivset ja mitmekülgset tegevust laste lugemisharjumuste kujundamisel ja kohaliku kultuurielu rikastamisel.
Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja ja raamatukogu konkurssi korraldavad Lääne-Viru Maavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu alates 2011. aastast. Konkursi tingimused olid, et esitatud isik pidi olema aasta jooksul mõjutanud elu raamatukogunduse valdkonnas, paistnud jooksval aastal silma innovaatilise ja tulemusliku arendusliku või praktilise tegevuse eest kutsetöös.

ere

kadrina