Erasmus Sport + “Villages on Move Baltic” ideekonkurss

Villages on Move BalticRaamatukogu fuajees on üles seatud kastike, kuhu saad poetada oma idee selle kohta, kuidas aktiviseerida liikuma maapiirkonna elanikke. Nimelt pakub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu abi Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolile ideedekorjes. Paku sinagi välja, milliseid vahvaid sportlikke tegevusi, mänge ning harjutusi võiks vabatahtlike toel teha erinevatel külaüritustel.

“Villages on Move Baltic” projekt hõlmab mitme sektori organisatsioonide võrgustikku viiest riigist - erinevates valdkondadest nagu sport, hoolekanne, haridus ja maaelu areng.
Projekti eesmärk on edendada maapiirkondade inimeste füüsilist aktiivsust, vabatahtlikku tegevust spordis koos sotsiaalse kaasamisega. Kõigile peavad olema tagatud võrdsed võimalused ja võrdne juurdepääs spordile.

“Villages on Move Baltic” projekt lähtub Euroopa Liidu kehalise tegevuse suunistest ja HEPA alustest.
Kaasatud on spordi- ja maaelu ühendused, maaelu arengu organisatsioonid ning piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, samuti ka kõrgkoolid õppejõududega ning üliõpilased.
Suurt rõhku pannakse uudsusele ja eksperimenteerimisele. Projekt toob endaga kaasa ka uusi ideid, vahendeid ja meetodeid motiveerimaks Euroopa maapiirkondade elanikke liikuma ja tundma rõõmu spordist ja kehalisest aktiivsusest.

Projektile seatud eesmärgid on:
• Võrdne juurdepääs spordile, mis tähendab , et on olemas meetodid ja kavad, mille alusel edendada füüsiliselt aktiivset elustiili maapiirkondades;
• Tervist tugevdava kehalise aktiivsuse suurendamine, mis tähendab, et igaühel on õigus ja võimalus rohkem liikuda;
• Jätkusuutlikkus, mis tähendab, et tegevused tuleb tuua sinna kus inimesed elavad ja projekti tegevused jätkuvad külades, väikestes asulates;
• Lai töövõrgustik, mis tähendab erinevaid oskusi ühendavat koostööd;
• Lõbu, mis tähendab, et rõõm spordist on hea motivaator füüsiliseks aktiivsuseks;
• Innovatiivsus, mis tähendab, et koostööd maapiirkondade elanikega kasutatakse töömeetodina. Ideid töötavad välja maapiirkondade inimesed ise.

Projekti juhtpartner on XAMK Univeristy of Applied Sciences Mikkelis, Soomes ning partnerid erinevad kõrgkoolid ja organisatsioonid Taanist, Leedust, Soomest, Eestist ja Lätist.

http://www.lvrkk.ee/erasmus-sport-villages-on-move-baltic-ideekonkurss/

Erasmus