Uuenes raamatukogu kasutamise eeskiri

25. aprillil võttis Rakvere linnavolikogu vastu uue raamatukogu kasutuseeskirja

Näiteks võimaldab uus kasutuseeskiri lugejal pikendada laenutusaega varasema 3 korra asemel 15 korda tingimusel, et teavikule puudub nõudlus.

Kui varem võis koju laenutada korraga vaid 5 auvist (heli- ja videosalvestised), siis uue eeskirja järgi pole tähtsust, kas kojulaenutatavate teavikute hulgas on auvised või raamatud. Korraga võib üldjuhul koju laenutada 15 teavikut. Pikendasime ka auvise laenuaega, mis nüüd on võrdselt raamatuga 21 kalendripäeva.

Viivisenumbrid on jäänud samaks, muutunud on aga see, et madalamat määra (3 senti iga hilinenud päeva eest) tasuvad vaid lapsed ja koolieelikud. Pensionärid on võrdsed täiskasvanutega ning nende viivis on 6 senti hilinenud päeva eest.

Reserveeritud teaviku saabumisest teavitamine on nüüdsest tasuta.

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslik jalutuskäik Rakveres

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal