Avalduste esitamise tähtaeg on lõppenud.

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu võtab laste- ja noorteosakonda tööle raamatukoguhoidja (ajutiselt äraoleva töötaja ametikohale)

17. oktoobril kell 16 toimub Lääne-Virumaa keskraamatukogus Rahvusarhiivi pärastlõuna. Tutvustatakse digiteeritud arhiiviallikate keskkonda Saaga, virtuaalset uurimissaali ja ühisloome algatust Eestlased Esimeses maailmasõjas. Ettevõtmistest räägivad ja küsimustele vastavad Rahvusarhiivi töötajad.

Saagaon digiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond, mis võimaldab kõikidel huvilistel tutvuda meie ajaloopärandiga koduarvutist. Saagas on üleval kõik olulisemad perekonnaloo allikad. Samuti on uurijatele kättesaadavad mitmesugused Eesti Vabariigi (1918–1940) sise- ja välispoliitikat kajastavad materjalid, valik välisarhiivides leiduvatest Eesti ajaloo allikatest, vakuraamatud, ajaloolised maakaardid ja plaanid, organisatsioonide ja isikute arhiivides säilitatavad dokumendid, populaarsemad kooliajaloo allikad, Tartu linna hoonete ehitusprojektid, aadlivappide kujutised jpm. Digiteeritud arhivaalide kogu täieneb iga päev, hetkel sisaldab see ligikaudu 15 miljonit digipilti.

Lisaks võimalusele vaadata digiteeritud arhiiviallikaid, saab virtuaalses uurimisaalis VAU tutvuda arhiivinimistutega, tellida uurimisaalidesse dokumente, mis veel digiteeritud pole, osta raamatuid ja teavikuid ning konsulteerida arhiivitöötajaga.

Ühisloome algatus Eestlased Esimeses maailmasõjas sündis novembris 2014, kui Rahvusarhiiv palus kõikide huviliste abi ilmasõjast osa võtnud Eesti sõdurite arhiividokumentidest ülesleidmisel ja indekseerimisel. Praeguseks on 203 vabatahtliku abiga sisestatud ligi 160 000 kirjet 604-st säilikust. Samuti on võimalik jagada koduarhiividest pärinevaid materjale ja teadmisi. Need andmed on eriti olulised Järva- ja Võrumaalt väkke võetute puhul, sest nende maakondade sõdurinimekirjad on vaid hajusalt säilinud. Juba sisestatud andmete ja arhiiviallikatega saavad kõik huvilised tutvuda siin.

Üritus on tasuta! Kõik ajaloohuvilised on väga oodatud!

Ulvis toimunud Lääne-Virumaa raamatukoguhoidja päeval kuulutati välja ja anti üle maakonna aasta raamatukoguhoidja auhind, mille pälvis Ere Käärmaa Tapa Linnaraamatukogust. Lääne-Virumaa aasta raamatukogu tiitel läks Kadrina Valla Raamatukogule. Auhinna andis üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Indrek Saar.

Ere Käärmaale tõi tunnustuse tema mitmekülgne ja aktiivne tegevus raamatukogu ürituste ja näituste korraldamisel ning läbiviimisel. Teda saab iseloomustada kui rõõmsameelset, aktiivset ja suure hingega inimest, kes oma põhitöö kõrvalt Tapa Linnaraamatukogus leiab aega ja jõudu tegeleda ka valla erinevate koostöö- ja kultuuriprojektidega.
Aasta meeskonnal Kadrina raamatukogust on keskne roll valla kultuurielus ja ta on kindel partner kogukonnas. Raamatukogu eestvedamisel käib koos kirjandusklubi, tegutseb kinoklubi, toimuvad kohtumised ja koolitused. Kadrina raamatukogu töötajad koos Hulja, Kihlevere, Vohnja ja Viitna filiaalide töötajatega moodustavad kokkuhoidva ja hästi toimiva meeskonna.
Aasta raamatukoguhoidja kandidaadid olid veel Viru-Nigula raamatukogu juhataja Hiie Kivilo, kelle puhul tõsteti esile tema pikaajalist kultuuri ja lugemist väärtustava tegevust Viru-Nigulas ning Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaali raamatukoguhoidja Gerda Ansi, kelle puhul hinnati kõrgelt tema aktiivset ja mitmekülgset tegevust laste lugemisharjumuste kujundamisel ja kohaliku kultuurielu rikastamisel.
Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja ja raamatukogu konkurssi korraldavad Lääne-Viru Maavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu alates 2011. aastast. Konkursi tingimused olid, et esitatud isik pidi olema aasta jooksul mõjutanud elu raamatukogunduse valdkonnas, paistnud jooksval aastal silma innovaatilise ja tulemusliku arendusliku või praktilise tegevuse eest kutsetöös.

ere

kadrina

raamatuseljaluuleRaamatukogu 1. korrusel saab näha raamatuseljaluuletuste fotonäitust, mille panid kokku Võsu kooli 3.-9. klasside õpilased koos oma õpetajatega. 

Raamatuseljaluule (inglise keeles book spine poetry) on luuletused, mis moodustatakse raamatuselgadel olevatest raamatu pealkirjadest. 

Näituse juures saad katsetada, kui hästi sul endal raamatuseljaluuletamine välja tuleb. Vali riiulitelt sobivad raamatud ja luuleta!

Gerri nukkLaste- ja noorteosakonnas raamatukogu 3. korrusel saab 26. oktoobrini vaadata põnevat näitust nukumeister Gerri Orgma nukkudest.

Jõhvist pärit Gerri Orgma hakkas autorinukkude valmistamisega tegelema Vahtra loomekeskuses avatud stuudios, mida juhatab Kohtla-Järve nukumeister Svetlana Vetrova. Suhteliselt lühikese ajaga on ta jõudnud luua üle 30 nuku, millest suurosa on esindatud ka näitusel.

Gerri on kogu elu kulgenud kunstilainel: õppis Jõhvi kunstikoolis Aira Rautso käe all, paljud kodused lasteraamatudki said temalt uued pildid, täiskasvanuna on ta kogu aeg tegelnud käsitööga, läbinud õmbluskursuse, ent nüüd on ta pühendunud peamiselt nukukunstile. See sobib tema hingega ning pakub rakendust fantaasiale.

3.–6. novembrini sõidavad kirjanikud taas mööda Eesti raamatukogusid. Tuur sai juba eelmisel korral Doris Karevalt kokkuvõtva ühisnimetaja - Sõnaränd. Tänavu sõidab mööda Eestit üle kahekümne kirjaniku. Lääne-Virumaale tuleb sõnaränd koosseisus Olavi Ruitlane, Indrek Koff, Mait Vaik ja Maire Liivamets 3. novembril. Kell 13.00 saab kirjanikega kohtuda Tamsalu gümnaasiumis, 17.30 Lääne-Virumaa keskraamatukogus. Kirjandustuuri korraldavad Eesti Kirjanike Liit, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Eesti Rahvusraamatukogu.

Terra Mariana

Liivimaa ajalugu kajastava albumi „Terra Mariana 1186-1888“ koopiad anti Läti Rahvusraamatukogu direktor Andris Vilksi poolt Eesti mäluasutustele pidulikult üle rahvusraamatukogus 22. oktoobril. 28 albumi saaja hulka kuulus ka Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, kuna albumis on mainitud meie maakonnas asuvat Toolse linnust.
Album „Terra Mariana 1186–1888“ on pühendatud kristluse levikule Liivimaal ja selle illustratsioonid, fotod ja tekstid aastatest 1186–1888 on Läti ja Eesti ajaloo unikaalne allikas.
Valges nahkköites ladinakeelse „Terra Mariana 1186–1888“ kinkisid Balti provintside katoliiklased Rooma paavst Leo XIII-le 50. ametijuubeli puhul 1888. aastal, originaali säilitatakse Vatikanis.
Aastail 2008-2009 valmistati Läti Vabariigi tellimusel Itaalias albumist kümme täpset jäljendit, millest üks kingiti Eesti Vabariigile. Läti Rahvusraamatukogu tellimusel valmistati albumist vähendatud formaadis koopiad. Koopia sisaldab ka lisaköidet lätikeelsete kommentaaride ning lühikeste inglis-, saksa-, poola- ja eestikeelsete seletustega.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu eksemplari on võimalik raamatukogusse uudistama tulla alates teisipäevast, 27. oktoobrist.

20. -30. oktoobril toimuvad üleriigilised raamatukogupäevad. Ootame teid raamatukogusse osa saama mitmesugustest sündmustest ja kohtumistest.

20. oktoobril on ettelugemispäev. Sel päeval kutsume kõiki üles ette lugema nii raamatukogus, koolis, lasteaias, kodus ja kõikjal mujal kus vähegi keegi kuulamas on.

Raamatukogus saab nautida ka muusikat.

Klaveriõhtul 20. oktoobril esitab pianist Tanel Joamets Edvard Griegi lüürilisi palu.

22. oktoobril astub üles duett „Klassika“ kontsertkavaga „Meile säravad tähed“. Esitusele tulevad Pjotr Tšaikovski  romansid, aariad ja duetid.

26. oktoobril esineb teile klaveriduo Tiiu Sisask ja Maila Laidna.

Kõik kontserdid algavad kell 18:00 ja on tasuta.

Kirjanduslikud kohtumised

29. oktoobril kell 12:00 vestleb raamatukogu saalis lastega ajakirjanik ja kirjanik Sulev Oll. Samal õhtul kell 17:30 kohtuvad reisihuvilistega kaks kirglikku rännumeest Uhhuduuri meeskonnast – Priit Kuusk alias Wend ja Tanel Rütman alias Taniil.

Külasta ka raamatukogus üles seatud näitusi, ning mis kõige tähtsam – laenuta siit kaasa mõni raamat!

Kohtume raamatukogus!

muusikaeluTähistamaks muusika-aastat avati Lääne-Virumaa keskraamatukogus 14. oktoobrilnäitus Rakvere varane muusikaelu.

Näitus jutustab muusikalisest tegevusest Rakveres 19. sajandi algusest 1940. aastani. Vaatlemisele tulevad Rakvere laulukoorid, puhkpilliorkestrid, olulised inimesed, tähtsad muusikasündmused ja põhilised peopaigad. Eksponeeritud on ka mitmed esemed Virumaa Muuseumide kogust, mis seotud siinsete kultuuritegelaste või -sündmustega – kontsertide kavad, laulupidude rinnamärgid, koorilauljate vormimütsid jmt.
Näituse on koostanud ja kujundanud Tiina Kriisa, kasutatud on fotosid Virumaa Muuseumide fotokogust.
Tolle aja muusikaelust ja –tegelastest rääkis näituse avamisel mitmete Rakvere teemaliste ajalooraamatute autor, ajaloolane Odette Kirss.
Näituse valmimist toetas Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp.
Näitus jääb avatuks 4. detsembrini.