2015.a tunnustused

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2015

MAIGA PARKSEPP

maigaMaiga Parksepp asus 2014. aastal kooliraamatukoguhoidjana juhtima ka Haljala vallaraamatukogude süsteemi ja 2015. a viis ta kokku kooli ja rahvaraamatukogu ning võttis kasutusele ühtse programmi.

Koolis hinnatakse üle kõige Maiga teadmisi ja oskusi kasutada IKT vahendid, programme ja keskkondi, mis teeb temast innovaatilise ja kaasaegse raamatukoguhoidja.

Tema korraldamisel toimuvad regulaarsed raamatukogutunnid ja kirjanikega kohtumised, viktoriinid, infootsingu võistlused ja kasutajakoolitused. Maiga algatab ülekoolilisi konkursse ja viib neid läbi. Ta on suureks abiks õpilastele olümpiaadide ettevalmistamisel, loov- ja uurimustööde kirjutamisel.

Maiga veab aktiivselt Haljala kirjandusringi tegevust ja korraldab valla raamatukogude tööd. Lisaks on tema kanda raamatukogu veebilehe ja kooli Vikipeedia lehe täiendamine ning vallalehe toimetamine. Maiga osales ka kogumiku Haljala kihelkonna suuline pärimus koostamisel.


 

Lääne-Virumaa parim maaraamatukoguhoidja

ENE HEIDE

eneKadrina Valla Raamatukogu juhataja Ene Heide on juhtinud Kadrina raamatukogu juba 37 aastat. Nende aastate sisse on jäänud asutuse areng tagasihoidlikust külaraamatukogust ühendatud raamatukogudega kaasaegseks teeninduskeskuseks.

Kadrina raamatukogu uueneb, areneb ja särab iga aastaga ühe rohkem nii seest kui väljast. Selle taga, et raamatukogu ruumid saaks uue kuue ja MTÜ Kadrina Kirjandusklubi pakuks rahvale põnevaid ja heal tasemel kohtumisi, salongiõhtuid, filmiõhtuid, õppereise ja koolitusi, on palju ettevõtlikkust ja tööd. Hiljuti käivitatud kinoklubi on andnud paljudele Kadrina valla elanikele võimaluse raamatukogu enda jaoks avastada.

Kõige selle juures suudab Ene edukalt töös hoida tervet valla raamatukogude süsteemi ja ennast ühtse perena tundvat töökat kollektiivi.

Ta on enda autoriteedi maksma pannud ka vallavalitsuses, kus ta osaleb kultuurikomisjoni töös ning võitnud seeläbi sealt sõpru ja toetajaid, kes raamatukogu kui külakultuurikeskuse käekäigu ja arengu on oma südameasjaks võtnud.

Parima maaraamatukoguhoidja tunnustust annab välja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing