Rahvaraamatukogud Lääne-Virumaal

 

Lääne-Virumaa raamatukoguvõrku kuulub 28 rahvaraamatukogu ja 13 haruraamatukogu. Neist 24 iseseisvat küla-, 3 linna- ja 1 maakonnaraamatukogu. Raamatukogutöötajaid on 92, neist raamatukoguhoidjaid 77.

Kadrina, Väike-Maarja, Rakke, Tapa ja Haljala vallas on raamatukogud liidetud ühtsesse süsteemi, kus üks raamatukogu on valla keskraamatukogu ülesannetes ja teised selle haruraamatukogud.

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu täidab täiendavalt raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid, millest peamisteks on erialane nõustamine, täiendkoolituse korraldamine ja kogude komplekteerimine.

Raamatukogude omanikeks on kohalikud omavalitsused. Raha kogude komlekteerimiseks saavad raamatukogud KOV-ilt ja riigilt. Riigipoolse rahastamise aluseks on piirkonna elanike arv.

Kõik kogud kajastuvad eletroonilises kataloogis. Maakonnas on kasutusel raamatukoguprogrammid Urram ja Riks (Tapa vald), mis võimaldavad lugejatel endil interneti vahendusel vaadata oma lugejaandmeid, teavikute leidumust raamatukogudes,  neid reserveerida ja laenutuste tähtaega pikendada.


Lääne-Virumaa raamatukogud kaardil