Lugejaks vormistamine

Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava pildiga dokumendi alusel. Esmakordsel registreerimisel täidab ja allkirjastab lugeja registreerimislehe. Registreerimislehe saab välja printida allolevalt lingilt või täita raamatukogus kohapeal.

Lugejale väljastatakse lugejapilet. ID-kaardi olemasolul lugejapiletit ei väljastata ja raamatukogu kasutamine toimub ID-kaardi alusel. Lugejapileti väljastamine o­n tasuta ning lugejapilet o­n nimeline. Lugejapileti kasutamise eest vastutab selle omanik. Raamatukogu külastades peab kaasas olema lugejapilet või ID-kaart.

Lugejaks vormistada on võimalik kõikides raamatukogu teeninduspunktides.

Eelkooliealised lapsed ja algklasside õpilased registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul. Selleks täidab lapsevanem (või eeskostja) allkirjastatud registreerimislehe. Registreerimislehte saab täita raamatukogus või välja printida ja eelnevalt täita allolevalt lingilt.


lugejapilet

PRINTIMISEKS:

Täiskasvanule: REGISTREERIMISLEHE BLANKETT

Lapsevanemale: LAPSE REGISTREERIMISLEHE BLANKETT

Teise isiku nimele laenutamiseks VOLIKIRI 

Isikuandmete kustutamise avaldus