Üldinfo

Lahtiolekuajad


E - R 10 - 19, esimene korrus 9 - 19
L 10 - 15
suveperioodil (1.06 - 31.08) E - R 10.00 - 18.00 
Tagastuskast raamatukogu sissekäigu juures on avatud iga päev ööpäevaringselt.

Raamatukogu on suletud järgmistel pühadel ja tähtpäevadel:

 • 1. jaanuar - uusaasta
 • 24. veebruar - Eesti Vabariigi aastapäev
 • Suur reede
 • Ülestõusmispühade 1. püha
 • 1. mai - kevadpüha
 • nelipühade 1. püha
 • 23. juuni - võidupüha
 • 24. juuni - jaanipäev
 • 20. august - taasiseseisvumispäev
 • 24. detsember – jõululaupäev
 • 25. detsember - esimene jõulupüha
 • 26. detsember - teine jõulupüha. 

Asukoht ja kontakt


Kontakti-pilt
Aadress:
Lai 7 Rakvere Lääne-Virumaa 44308
E-post:
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Telefon:
+372 32 259 70
http://www.lvkrk.ee

 

Teeninduspunktid:

Ilukirjandus: 32 259 60

Erialakirjandus ja muusikatuba: 32 259 64

AIP (internetipunkt): 32 259 69

Lasteosakond: 32 259 68


Töötajate kontaktid


Majajuht


I korrusLääne-Virumaa Keskraamatukogu

ILUKIRJANDUS
 

II korrus

ERIALAKIRJANDUS
AJAKIRJANDUSE LUGEMISSAAL
MUUSIKATUBA


III korrus

LASTE- ja NOORTEOSAKOND 
AVALIK INTERNETIPUNKT


IV korrus

KONVERENTSISAAL
KOMPLEKTEERIMISOSAKOND
DIREKTOR
ARENDUSSPETSIALIST
PEASPETSIALIST
MAJANDUSJUHATAJA
SEKRETÄR
IT SPETSIALIST

OsakonnadLasteosakond

lo ruum

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu laste lehekülg http://www.lvkrk.ee/lastekas/


Laste- ja noorteosakond asub raamatukogu 3. korrusel. 

Koju saab laenutada nii eesti kui võõrkeelset ilu- ja teatmekirjandust ning auviseid. Siin saab lugeda ajalehti ja ajakirju, mängida lauamänge ja joonistada graafikalaudadel.

Iga kahe nädala tagant toimuvad väikelastele "Jututare" muinasjutuhommikud, kord nädalas programmeerimisring ja robootikaring algklassilastele.

Eelneval kokkuleppel korraldame:

 • Laste- ja noortekirjanduse tuvustusi
 • Raamatukoguekskursioone ja raamatutunde
 • Infootsingukoolitust

Vaata meie KALENDRIT!


Lisainfo ja laenutustähtaja pikendamine:

lasteosakonna kojulaenutus 322 5968

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lasteosakonna juhataja Reet Tomband 322 5966Teenindusosakond

ILUKIRJANDUSE KOJULAENUTUS asub raamatukogu esimesel korrusel. 

Siit leiab nii eesti- kui ka võõrkeelselt (vene-, inglise-, rootsi-, saksa- ja soomekeelset) ilukirjandust.

Raamatute kõrval o­n võimalik laenutada ka kuulamis- ehk audioraamatuid. 

Raamatud o­n paigutatud avariiulitele, nende leidmiseks saab kasutada elektronkataloogi Urram või küsida konsultandi abi.

Ilukirjanduse kojulaenutus on avatud tund aega varem -  alates 9.00. 

Telefon 322 5960


ERIALAKIRJANDUS paikneb raamatukogu teisel korrusel.

Erialakirjanduse osakonna teavikud o­n mõeldud nii kojulaenutamiseks kui kohalkasutuseks. Ainult kohalkasutuseks mõeldud teavikud o­n märgistatud vastava kleebisega. Koju o­n võimalik laenutada ka CD-ROMe ja audioraamatuid.

Erialakirjanduse osakonnas o­n kättesaadavad Rakvere  Linnavolikogu ja Linnavalitsuse protokollid, otsused ja määrused. Eraldi o­n välja toodud materjalid Euroopa Liidu ja NATO kohta, samuti koduloolised materjalid. 

Erialakirjanduse osakonnas võimalus valmistada koopiaid, mille eest tasutakse vastavalt hinnakirjale.

Telefonid: teenindus 322 5964; konsultant 322 5962


AJAKIRJANDUSE LUGEMISSAALis teisel korrusel on võimalik lugeda kõiki Eestis ilmuvaid suuremaid ajalehti ja ajakirju. Perioodikat leidub nii eesti- kui võõrkeeltes.

Ajakirju saab laenutada koju (välja arvatud ainueksemplari viimast numbrit).

NB! Lugemissaalis paikneb ka käsitööalane kirjandus.


MUUSIKATOAS teisel korrusel asuvad muuusikaalased raamatud ja teatmeteosed, muusikaajakirjad ja -ajalehed, helisalvestised, noodiväljaanded ja filmid (VHS, DVD).

Koju saab laenutada muusikaplaate, mille ilmumisest Eestis on möödunud neli kuud ning videosalvestisi, millega raamatukogul on sõlmitud laenutusleping (Tallinnfilm ja Eesti Rahvusringhääling).

Helisalvestusi ning DVD filme saab kasutada ka kohapeal.

Vajadusel aitab ja suunab teid teie otsingutes konsultant.

Muusikatoas on võimalik kasutada ka süntesaatorit.


AVALIK INETRNETIPUNKT (AIP) asub raamatukogu kolmandal korrusel.

Arvuti kasutamiseks peab kaasas olemas kas raamatukogu lugejapilet või isikut tõendav pildiga dokument. Tasuta tööaeg ühele kasutajale on 60 minutit päevas. (vt. AIP eeskiri) Kasutusaega on vajadusel võimalik eelnevalt ette registreerida.

Internetipunktis saab teha väljatrükke, paljundada ja skaneerida, mille eest tasutakse vastavalt hinnakirjale.

Telefon 322 5969 


Teenindusosakonna juhataja Leigi Kütt-Gistvall 322 5961Komplekteerimine

Komplekteerimisosakonnas tellitakse ja töödeldakse teavikud maakonna 33 rahvaraamatukogule. Lisaks trükistele hangitakse auviseid, elektroonilisi teavikuid jms. Teavikud ostetakse kirjastustelt, kauplustelt, vahendusfirmadelt. Trükiseid saadakse ka annetustena. Saabunud teavikud liigitatakse, märksõnastatakse ning sisetatakse elektronkataloogi Urram.

Aastas saabub ca 35000 eks.

Komplekteerimisosakonna juhataja Iivi Kask

Telefon 322 5977

e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


EeskirjadKasutuseeskiri

Kinnitatud: Rakvere linnavolikogu 21.septembri 2011.a. määrusega nr.16

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

 

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused.

(2) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on teavikute kojulaenutamise õigus vastavalt eeskirja § 4 lõikes 9 sätestatud juhul ära võetud.

(3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu. Põhiteenused on tasuta.

(4) Raamatukogu eriteenused (kopeerimine, printimine jms) on tasulised. Eriteenuste täpse loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Rakvere linnavalitsus (vt hinnakirja).  Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

(5) Raamatukogu vara valvamiseks rakendatakse videovalvet ja teavikute elektroonilist kaitsesüsteemi.

(6) Raamatukogu ja lugeja vahelistes suhetes lähtutakse lisaks raamatukogu kasutamise eeskirjale Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning neist tulenevatest õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

§ 2. Lugejaks registreerimine ja ümberregistreerimine

(1) Lugejaks registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasis ühel korral isikut tõendava dokumendi alusel.

(2) Lapsed kuni 14. eluaastani (k.a) registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul. Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib raamatukogus kuni isiku 15- aastaseks saamiseni.

(3) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:

1) nimi;

2) elukoht (postiaadress);

3) telefon;

4) elektronposti aadress;

5) lugejarühm;

6) isikukood.

(4) Lugeja kinnitab registreerimisavaldusel allkirjaga, et nõustub täitma Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskirja ja on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud korras.

(5) Lugejaks registreerimisel väljastatakse lugejale raamatukoguprogrammi URRAM kasutajatunnus ja parool, mis on vajalikud programmi sisselogimiseks. Sisselogituna on lugejakirjel võimalik näha oma isikuandmeid, laenutusi, tagastamistähtaegu, võlgnevusi, reserveerida teavikuid, muuta parooli, pikendada tähtaega.

(6) Registreeritud lugejale väljastatakse lugejapilet. Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaart) olemasolul lugejapiletit ei väljastata ja raamatukogu kasutamine toimub ID-kaardi alusel.

(7) Kaotatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse dublikaadiga, mille väljastamine on tasuline. Tasu suuruse kehtestab Rakvere linnavalitsus.

(8) Raamatukogu külastades peab kaasas olema lugejapilet või ID-kaart. Lugejapilet on nimeline, seda tohib kasutada ainult pileti omanik. Lugeja võib lihtkirjaliku volitusega volitada teist isikut tema nimele teavikuid laenutama. (volikirja blankett printimiseks)

(10) Lugeja teatab raamatukogule esimesel võimalusel käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete muutumisest ning lugejapileti või ID- kaardi kaotamisest.

(11) Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate andmebaasi. Andmeid kasutatakse:

1) lugeja isiku tuvastamiseks;

2) teenuste osutamiseks;

3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

(12) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

(13) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Lugejaandmed kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel tehakse parandused. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade (viivised, kaotatud ja rikutud teavikud jne) likvideerimist.

§ 3. Teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus

(1) Käesoleva määruse mõistes on teavik mistahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon: trükis, digitaalteavik, E-raamat, andmebaas, auvis. Auvis on teavik, milles valdava osa moodustavad heli ja/või pilt ning mida saab vaadata ja/või kuulata eriseadmetega.

(2) Teavikuid saab laenutada koju ning kasutada kohapeal. Kojulaenutamise teenust on õigus kasutada registreeritud lugejal. Teavikute kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

(3) Lugeja võib üldjuhul laenata koju kuni 15 teavikut, sealhulgas kuni 5 auvist.

(4) Raamatuid laenutatakse koju 21 kalendripäevaks. Nõudluse puudumisel võib laenutustähtaega pikendada (raamatukogus, elektronposti või telefoni teel). Lugejaportaali Urram kaudu saab lugeja ise tähtaegu pikendada kolm korda.

(5) Laenutustähtaega ei pikendata, kui viivisevõlgnevus on koolieast noorematel lastel, põhikooli, gümnaasiumi ning  kutseõppeasutuse õpilastel ja  pensionäridel  suuruses 1,50 eurot ja rohkem,  teistel isikutel 3 eurot ja rohkem.

(6) Suure nõudlusega teavikuid on raamatukogul õigus määrata ajutiselt kohalkasutatavateks või laenutada neid lühemaks ajaks kui 21 päeva ilma tagastamistähtaja pikendamise võimaluseta.

(7) Ajakirjade ja auviste laenuaeg on 7 päeva. Koju laenutatakse ainult laenutuslitsentsiga auviseid ning helisalvestisi, mille levitamise algusest Eestis on möödunud neli kuud. Ajakirjade ainueksemplaride viimast numbrit koju ei laenutata.

(8) Teatmeteoste ainueksemplare ning sisult või hinnalt väga väärtuslikke teavikuid saab kasutada kohapeal.

(9) Lugejal on võimalus registreerida end teavikute laenutamiseks järjekorda.

(10) Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Teavitamise tasu määrad kehtestab Rakvere linnavalitsus. Teavikut hoitakse lugejale 3 päeva.

(11) Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest. Nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

(12) Rakvere linna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse Rakvere linna piires.

§ 4. Lugeja kohustused

(1) Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.

(2) Lugejal on soovitav kontrollida teaviku seisundit teaviku laenamisel. Kui lugeja on saanud oma kasutusse eelnevalt rikutud teaviku, tuleb sellest koheselt teavitada raamatukogu töötajat.

(3) Raamatukogust laenatud teavikud tuleb tagastada õigeaegselt või pikendada laenutähtaega.

(4) Laenutähtaja ületamise eest on raamatukogul õigus võtta lugejalt viivist iga viivitatud päeva eest. Viivis iga laenutustähtaja ületanud päeva eest on:

1) täiskasvanutel 0,06 eurot; 

2) koolieast noorematel lastel, õpilastel ning pensionäridel 0,03 eurot.

(5) Raamatukogu direktoril on õigus määrata periood, mille jooksul saab teavikuid tagastada viivisevabalt.

(6) Laenutähtaja ületamisest teatab raamatukogu lugejale meeldetuletusega elektronposti, telefoni või kirja teel. Tasu suuruse meeldetuletuse eest kehtestab Rakvere linnavalitsus.

(7) Teaviku rikkumise, kaotamise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama raamatukogu poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 4 eurot.

(8) Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem.

(9) Lugejalt, kes ei ole lõikes 7 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

(10) Raamatukogu annab lugejale tähtaja lõigetes 4 ja 7 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb  Rakvere linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse siis, kui ettekirjutust ei täideta. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on Rakvere linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Rakvere linnavalitsus võib nimetatud pädevuse anda raamatukogule. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale.

(11) Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud lõikes 10 sätestatud korras menetlus, kehtib laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.

§ 5. Avaliku internetipunkti kasutamine

(1) Avalik internetipunkt (edaspidi AIP) on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtioleku aegadel.

(2) Internetipunkti kasutamiseks tuleb registreerida igal kasutuskorral. Registreerimine toimub kohapeal või telefoni teel. Internetipunkti arvutit võib samaaegselt kasutada ainult üks registreeritud kasutaja.

(3) Internetipunkti kasutaja peab koheselt informeerima internetipunkti töötajat kõigist arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest. Internetipunkti kasutaja vastutab internetipunkti varale tekitatud kahju eest.

(4) Internetipunkti kasutamise tingimused kehtestab raamatukogu direktor käskkirjagaja avalikustab need internetipunktis ning raamatukogu koduleheküljel.

(5) Internetipunkti kasutamistingimuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada internetipunkti kasutamise keeld.

§ 6. Raamatukogu kodukord

(1) Raamatukogu kodukorra kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

(2) Raamatukogu kodukord sätestab külastajate käitumisreeglid ning selle täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

(3) Raamatukogu kodukord paigutatakse avalikku, külastajatele nähtavasse kohta ning avaldatakse raamatukogu veebilehel.AIP eeskiri

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Kinnitatud Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu direktori 22. aprilli 2016. a
käskkirjaga nr 1-1/4

1. Avalik internetipunkt (edaspidi AIP) on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel. Kui ruum on ajutiselt hõivatud koolitusteks, võimaldatakse arvuti kasutamist teistes raamatukogu arvutites.
2. AIP kasutamise eelduseks on arvuti kasutamise oskus.
3. AIP kasutaja esitab AIP administraatorile arvuti kasutamise aja registreerimiseks isikut tõendava dokumendi (dokumendil peavad olema isiku nimi, isikukood või sünniaeg, foto ning allkiri) või talle kuuluva lugejapileti.
4. AIP arvuti kasutaja andmed (nimi, dokumendi number, arvuti number, kasutusaja algus ja lõpp, kasutaja allkiri) kannab AIP administraator registreerimislehele või internetitöökohtade kasutamise andmebaasi.
5. Tasuta tööaeg ühele kasutajale on 60 minutit päevas.
6. Arvutiga töötab korraga vaid üks kasutaja.
7. Pärast arvuti kasutamise lõpetamist sulgeb kasutaja kõik enda poolt käivitatud programmid ning kustutab allalaetud failid. Arvutit välja ei lülita.
8. Kõigist arvutitest on võimalik teha väljatrükke vastavalt Rakvere linnavalitsuse kehtestatud hinnakirjale. Printimiseks on vajalik AIP halduri suuline nõusolek.
9. AIP kasutajale on keelatud:
 omavoliline algkäivituste tegemine (RESET-nupu kasutamine) ja arvuti väljalülitamine ilma AIP administraatori loata;
 arvuti konfiguratsiooni muutmine ja/või programmide installeerimine;
 raamatukogu andmesidevõrgu koormamine suurte failide allalaadimisega;
 arvuti vahetus läheduses söömine ja joomine;
 tasuliste ja pornograafilise ning teiste illegaalse sisuga internetilehekülgede külastamine.
10. Raamatukogu ei säilita kasutajate poolt salvestatud faile.
11. AIP kasutaja peab kõigist arvuti probleemidest ja tõrgetest koheselt teatama AIP administraatorile.
12. AIP varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult, kasutaja on kohustatud hüvitama tema süü läbi ruumi või inventari rikkumisel või hävimisel tekkinud kahju.
13. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ei vastuta AIP kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise ja laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest, vastutus oma käitumise eest internetikeskkonnas lasub täielikult AIP kasutajal.
14. Külastaja kasutab internetitöökohta ja pakutavaid teenuseid head tava ja turvalise internetikasutuse reegleid järgides.
15. AIP töötajal on õigus AIP kasutuseeskirjade rikkumise korral katkestada kasutajal arvuti kasutamine.
16. Käesoleva eeskirja rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIPi ühe kuni kuue kuu jooksul, korduvatel rikkumistel kuni aasta jooksul.


Tasuliste teenuste hinnad


Info telefonil 322 5969Kodukord

Kinnitanud Kaili Õunapuu-Seidelberg, LVKRK direktor 14. november 2013

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kodukord

(1) Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all oleval külastajal.

(2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua ohtlikke aineid, määrivaid ja lehkavaid esemeid.

(3) Raamatukogu külastaja ei tohi lärmata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada kaaskülastajaid või rikkuda mistahes muul viisil avalikku korda, seahulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet ega muul moel häirida teisi raamatukogu külastajaid.

(4) Keelatud on rikkuda, määrida ja lõhkuda raamatukogu hoonet ning inventari (teavikud, mööbel, tehnikavahendid) ning kasutada lifti ebaotstarbekalt. Raamatukogule tekitatud kahju kuulub hüvitamisele.

(5) Punktides 1-4 toodud rikkumise korral on raamatukogu töötajatel õigus külastajat mitte teenindada.

(6) Raamatukogus on videovalve ning teavikute kaitseks elektrooniline kaitsesüsteem, raamatukogu töötajatel on õigus paluda turvavärava aktiveerumisel külastajal kaasas olevate esemete ettenäitamist.

(7) Väärtuslikud esemed (rahakott, mobiiltelefon jms) on soovitav külastajal endaga teenindusruumidesse kaasa võtta. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

(8) Ohuhäire korral tuleb hoonest lahkuda, järgides raamatukogutöötajate suuniseid ja evakuatsiooniplaani.

(9) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas raamatukogus kohapeal, e-posti, kirja või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad teenindusosakonna juhataja ning laste- ja noorteosakonna juhataja.

Võlgnevuste eest tasumine


Kui teil on tekkinud raamatukogu ees võlgnevusi (viivis, teaviku hüvitamine jne), saate tasuda kas raamatukogu teeninduspunktis või pangaülekandega allolevale arveldusarvele:

a/a EE861010502003419005

Saaja: Rakvere Linnavalitsus

Selgitus: Ees- ja perekonnanimi, võlgnevuse sisu (nt. viivis, raamatu hüvitamine jne.)