Statistikat

2017. aastal laenutas teavikuid Lääne-Virumaa Keskraamatukogust 6372 inimest, lastest raamatukogukasutajaid oli 25%.
Raamatukogu külastati 89 000 korda, mis on keskmiselt 305 külastust päevas.
Raamatukogu külastati virtuaalselt 40 928-l korral.
Raamatukogust laenutati 169 855 teavikut, päevas keskmiselt 582 teavikut.
Raamatukogu kogudesse lisandus aasta jooksul 4880 teavikut, aasta lõpuks oli raamatukogu kogudes 107 913 teavikut.

Iga lugeja:
laenutas aastas keskmiselt 27 teavikut, sh 26 neist olid raamatud,
külastas keskmisel raamatukogu 14 korda aastas.

Kõige rohkem laenutusi oli jaanuaris, kõige vähem juunis.