Statistikat

2018. aastal oli Lääne-Virumaa Keskraamatukogul 6402 registreeritud lugejat, lastest raamatukogukasutajaid oli 26%.
Raamatukogu külastati 85 409 korda, mis on keskmiselt 293 külastust päevas.

Raamatukogust laenutati kaasa 159 011 teavikut, see on päevas keskmiselt 546 teavikut. Iga lugeja laenutas aastas keskmiselt 25 teavikut.

Teavikuid osteti 58 536 euro eest, ühe elaniku kohta kulutati 3,7 eurot. Ühe teaviku (va perioodika) keskmine hind oli 12 eurot.

Raamatukogu kogudesse lisandus aasta jooksul 4601 teavikut (neist annetusena 265), kustutati 6706.

Aasta lõpuks oli raamatukogu kogudes 105 808 teavikut, millest 99 155 on raamatud.