Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2014 IIVI KASK

Iivi KaskTänavune aasta raamatukoguhoidja, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna juhataja IIVI KASK, tunneb peensusteni U 3-e ehk täiendatud raamatukogundusprogrammi ning on viimase aasta jooksul juhendanud ja õpetanud teisi töötajaid maakonnas, sest iga programmi uuendamine toob kaasa muudatusi. Abiks programmi Urram väljatöötamisel ja selle testimisel on ta osalenud selle esimestest versioonidest alates. Tema analüüsiv mõtlemine, põhjalikkus ja süvenemine kõigisse oma ülesannetesse on oluline nii Urrami parandusettepanekute tegemisel kui ka tema igapäevatöös.

U 3 võeti meie maakonnas esimesena vabariigis kasutusele ja algselt oli sel mitmeid puudusi, mis panid töötajaid kahe käega peast haarama ning seejärel haarati ikka telefon ja võeti kõne talle, kes kuulas probleemi, õpetas ja selgitas ning oli alati rahulik ja mõistev. Urania meeskonnaga on ta pidevas kontaktis, et teavitada tekkinud probleemidest ja püüda leida lahendused.
Tema töö on vastutada selle eest, et raamatud maakonna raamatukogudesse jõuaksid, kuid sellele eelneb palju täpsust, tähelepanelikkust, kannatlikkust ja head suhtlemisoskust nõudvaid tegevusi, milles ta on põhjalik ja vaieldamatult parim.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2013 MARET KÕRE

Maret KõreMareti esitanud Sõmeru valla elanikud ja kolleegid iseloomustavad teda kui sõbralikku ja südamlikku, hea suhtlemisoskusega raamatukoguhoidjat, kes paistis silma suure soovi ja võimega tegeleda raamatukogus väikeste lastega, et kasvatada neis armastust raamatute vastu ja õpetada raamatuid hoidma. 

Korra kuus viis ta läbi lasteaia lastega huvitavaid ja praktilisi temaatilisi raamatukogutunde nii lindudest, loomadest, päkapikkudest kui nõidadest, aga ka sellest, kuidas väärtustada raamatut kui sõpra.

Väga oodatud olid iganädalased muinasjutuhommikud kodustele lastele. Kus Maret läbi mängu ja raamatutegelaste üheskoos laste ning nende vanematega meisterdasid, lugesid, laulsid ja õppisid alati mõne uue tarkuse juurde.

Noortetöö tõhustamiseks elustas Maret justkui raamatu maailma, viies lapsed sellesse jutustusse sisse. Noorte ja laste seas huvi äratamiseks on Maret püüdnud palju teha mänguliseks, et see raamatu sirvimine ikka põnevamaks teha ja lastel kasvaks huvi raamatukogu külastamiseks. On viidud läbi orienteerumisi, kus vastuseid tuleb otsida nii arvutist kui raamatust.

Suurt tähelepanu juhtis Maret ka tähtpäevade tähistamisele, olgu selleks siis temaatiliste näituste organiseerimine või pärimusaastale pühendatud suvistepüha tähistamise projekt, mille raames tutvustas 2013 pärandiaasta saadik Lauri Õunapuu rahvapille ja -muusikat. Tutvustati ka raamatu Pärandkultuur Sõmeru vallas. Töötoas sai õppida raamatuköitmist ja vööpunumist. Loomulikult ei puudunud ka vanad Viru mängud.

Maret jõudis korraldad ka kohtumisi kirjanikega, millest omamoodi kohtumistunnid olid inimestega, kes lisaks kirjutamisele pakkusid ka muusikalisi etteasteid.

Järjepidevalt on ta viinud läbi eakatele arvutiõpet, samuti tegi ta raamatukogule oma kodulehe.


Lääne-Virumaa aasta raamatukogu 2013 Tapa Linnaraamatukogu

Tapa linnaraamatukogu on oma töötajate nägu: lahke, abivalmis, sõbralik, hea naljasoonega. Nende juht Kersti Burk on pannud toimima meeskonna, mis kõrvaltvaatajale tundub mõtlevat ühtemoodi. Igaüks neist paneb oma töösse suure tüki südamest. Tapa raamatukogu on teistest eristunud alati oma tööde ja tegemiste korraliku läbimõtlemisega. Kui teemaks on sokk, siis valdab neid kõiki „sokipalavik", kui karu, siis armastavad nad ilmselt kõik just karusid. Need viimased loomad on neil südamelähedased 2013 aasta sügisel, kui igale korrusele jagub selle kohaseid näituseid: Karu kutsub külla. Vana karu lõi trummi. Meie klassi tuli karu. Teades nende lasteosakonna tugevat tööd, on loomulik, et selle sügise raamatukogutunnid on samuti karuteemalised. Võib-olla tervitab lapsi juba raamatukogu uksel karu?! Tapa linnaraamatukogu töötajatest võib kõike uskuda, loota ja oodata. Nad tutvustavad pea igat teemat sügavuti, olgu see loom, rahvakalendri tähtpäev, või eesti saun.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2012 on AILI HÖÖVELSOO

aili hAili Höövelsoo töötab Lääne-Virumaa Keskraamatukogus juba pikka aega – alates 1983. aastast. Alates 2004. aastast on tema tööpaigaks keskraamatukogu komplekteerimisosakond. Oma igapäevatöö kõrvalt on Aili andnud suure panuse keskraamatukogu ajaloo uurimisse.

Aili Höövelsoo pälvis tunnustuse mahuka ja põhjaliku Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ajalugu peegeldava raamatu „100 aastat raamatukogu Rakveres“ koostamise eest. Raamat ilmus 2012. aasta oktoobris tähistamaks raamatukogu 100. juubelit. Selle koostamisele ja ettevalmistamisele on Aili pühendanud paar viimast aastat ohverdades lugematuid tunde oma vaba aega ja hulgaliselt energiat.

Kolleegina võib Ailit kirjeldada kui väga järjekindlat, täpset, kohusetruud, usaldusväärset, sõbralikku ja „jalad maa peal“ olevat inimest, kellega võib luurele minna küll.