Andmebaasid

Raamatukogude andmebaasid/ artiklite, väitekirjade andmebaasid

 

URRAM - Eesti raamatukogude ühiskataloog

KODULUGU - Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem

E-kataloog ESTER - Eesti suurimate rahva- ja teadusraamatukogude koondkataloog. (Tallinna ja Tartu kataloog)

RIKSWEB - Tapa Linnaraamatukogu elektronkataloog

ISE - Eesti artiklite andmebaas

ERB - Eesti rahvusbibliograafia andmebaas

BIE - bibliograafiline õigusalane andmebaas

DEA - digiteeritud Eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.

DIGAR - Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile.

DIGARI VEEBISEMINARID - Eesti Rahvusraamatukogu veebikoolitused ja e-juhendid.

 

EBSCO - Andmebaaside platvorm, mis sisaldab teadusajakirju, populaarteaduslikke ajakirju, raamatuid, õppematerjale, pilte jm. EBSCO andmebaasid on terves Eestis tasuta, nende eest maksab Eesti riik. Kasutajatunnuse ja parooli saab raamatukogust.

DOAJ - Directory of Open Access Journals vahendab erinevates keeltes teadusajakirju, mille artiklite täistekstid on vabalt kasutatavad. 

DSpace - Tartu Ülikooli digikogu, sisaldab väitekirju, haruldasi eesti- ja võõrkeelseid trükiseid, fotosid, käsikirju.

E- Ait - Tallinna Ülikooli digikogu, väitekirjad, õppematerjalid, artiklid ning raamatukogus leiduvad haruldused.

TTÜR digikogu - Tallinna Tehnikaülikooli digikogu, sisaldab väitekirju, e-õppematerjale ning muid väljaandeid.

Arkaadia - lasteluule andmebaas (koostatud Tartu linnaraamatukogu kogude põhjal)

The European Library - veebipõhine teenus, mis võimaldab juurdepääsu Euroopa 47 rahvusraamatukogu digitaalsetele ja mittedigitaalsetele kogudele. Teenusega liitunud raamatukogu andmekogud on Euroopa Raamatukogu portaali vahendusel otsitavad. Ülejäänud ressursidele on juurdepääs tagatud viitade kaudu. 

Euroopa Digitaalraamatukogu. EUROPEANA - Euroopa Komisjoni algatusel ja toetusel loodud veebipõhine teenus, mille eesmärk on vahendada ühtse portaali kaudu avalikkusele Euroopa raamatukogude, muuseumite ja arhiivide digitaalseid kogusid.


MUUSIKAALASED INFOALLIKAD INTERNETIS