Rahvaraamatukogud Lääne-Virumaal

 

Lääne-Virumaa raamatukoguvõrku kuulub 15 rahvaraamatukogu ja 24 harukogu. 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu täidab täiendavalt raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid, millest peamisteks on erialane nõustamine, täiendkoolituse korraldamine ja kogude komplekteerimine.

Raamatukogude omanikeks on kohalikud omavalitsused. Raha kogude komlekteerimiseks saavad raamatukogud KOV-ilt ja riigilt. Riigipoolse rahastamise aluseks on piirkonna elanike arv.

Kõik kogud kajastuvad eletroonilises kataloogis. Maakonnas on kasutusel raamatukoguprogrammid Urram ja Riks (Tapa vald), mis võimaldavad lugejatel endil interneti vahendusel vaadata oma lugejaandmeid, teavikute leidumust raamatukogudes,  neid reserveerida ja laenutuste tähtaega pikendada.


Lääne-Virumaa raamatukogud kaardil