Statistikat

2019. aastal oli Lääne-Virumaa Keskraamatukogul 6491 registreeritud lugejat, lastest raamatukogukasutajaid oli 27%.
Raamatukogu külastati 89 000 korda, mis on keskmiselt 305 külastust päevas.

Raamatukogust laenutati kaasa 154 000 teavikut, see on päevas keskmiselt 530 teavikut. Iga lugeja laenutas aastas keskmiselt 24 teavikut, millest 23 olid raamatud.

Raamatukogu kogudesse lisandus aasta jooksul 4427 teavikut, aasta lõpuks oli raamatukogu kogudes 104 473 teavikut.