Statistikat

Möödunud pandeemia-aasta mõjud kajastuvad selgelt ka raamatukogu statistilistes näitajates.

2020. aastal oli Lääne-Virumaa Keskraamatukogul 6081 (2019: 6491) registreeritud lugejat, lastest raamatukogukasutajaid oli 27%.
Raamatukogu külastati 68 000 (2019: 89 000) korda, mis on keskmiselt 252 külastust päevas.

Raamatukogust laenutati kaasa 150 000 (2019: 154 000) teavikut, see on päevas keskmiselt 560 teavikut. Iga lugeja laenutas aastas keskmiselt 25 teavikut, millest 23 olid raamatud.

Raamatukogu kogudesse lisandus aasta jooksul 4427 (2019: 4427) teavikut, aasta lõpuks oli raamatukogu kogudes 102 750 teavikut.