Kodulugu

Lääne-Virumaa kodulooliste materjalide kogu asub erialakirjanduse osakonnas 2. korrusel. Kogu sisaldab:


Lääne-Virumaad puudutavad infomaterjalid andmebaasides:

Kodulugu - koduloolisi andmeid koondav portaal 

ISE - Üle-eestilistes väljaannetes ilmunud Lääne-Virumaa teemalised artiklid

digitaalarhiivis Digar  - Rakvere teemalised vanad raamatud ja postkaardid 

Digar Eesti ajalehed - võimaldatud on juurdepääs alates 2014. aastast ilmunud ajalehtedele ja osaliselt vanadele ajalehtedele (nt Virumaa Teataja 1925-1940)

URRAM - Andmebaasis kajastuvad põhiliselt maakonnalehe "Virumaa Teataja", valikuliselt vallalehtede ja vabariiklike ajalehtede-ajakirjade artiklid Lääne-Virumaa inimeste, asutuste, ettevõtmiste kohta.

Artikli otsing Urramis:

Urrami avalehelt valida otsing → artikliotsing

Otsida saab vabasõna, märksõna, ilmumisaja, sarja, autori, pealkirja või teaviku laadi järgi, võimalusi omavahel kombineerides.

Otsingutulemustes peegelduvad kõigi Urramit kasutavate raamatukogude sisestatud artiklikirjed.

NB! Kasulik on tutvuda ka märksõnadega, otsida võib näiteks kohanime järgi (näit. Rakvere, Vihula vald), isikunime järgi (perekonnanimi eespool), ka asutuse nime järgi (näit. Rakvere Gümnaasium).