PROJEKT: Lääne-Virumaa maakonna raamatukogude koolituspäev ja lugejauuring 2023

Projekti eesmärk on anda maakonna raamatukoguhoidjatele uusi teadmisi teenusedisainist ja lugejauuringu läbiviimisest.

Projekti tulemusena teostatakse kõikides maakonna raamatukogudes samaaegselt lugejauuring. Peale uuringut viiakse läbi kvaliteedihindamine, mis lähtub visioonidokumendist “21. sajandi raamatukogu” ja selles püstitatud missioonist, visioonist ja väärtustest. Saadud tulemusi kasutatakse toetamaks raamatukogusid oma teenuse arendamisel.

Koolituse sihtrühmaks on raamatukoguhoidjad igast maakonna omavalitsusest, kõikidest Lääne-Virumaa rahvaraamatukogudest. 

Lugejauuring viiakse läbi 15 raamatukogus ja nende harukogudes ehk siis kõikide maakonna raamatukogude kasutajate seas.
Lugejauuringu tulemuste esitlusele kutsutakse lisaks raamatukoguhoidjatele ka osalenud raamatukogude omavalitsuste esindajad.

Tegevuse ajakava:

  • Veebruar 2023 – projekti tutvustamine, koolitusinfo jagamine, osalejate registreerimine
  • 7. märts 2023 – 5-tunnine koolituspäev:
    - Teenusedisain: kuidas mõista oma lugejaid paremini?
    - Maakondlik lugejauuring
  • 27. märts – 23. aprill 2023 lugejauuringu (kvantitatiivuuring) läbiviimine - Kliendiuuringud.ee
  • Kuni 14. mai 2023 – analüüs, kokkuvõte
  • Mai teisel poolel kokkuvõttev esitlus tulemustega ja soovitustega

Koolituse viib läbi Mari Arnover.

Mari Arnover on Kliendiuuringud.ee juht, brändistrateeg, TÜ Pärnu Kolledži külalisõppejõud Brändi juhtimises ja Teenusedisaini meetodites. Ta on viinud läbi lugejauuringuid Pärnu Keskraamatukogus, Eesti Rahvusraamatukogus, Tartu Linnaraamatukogus, Eesti Lastekirjanduse keskuses ja Viljandi Linnaraamatukogus.

Projekti tulemusena saavad raamatukogud kohandada ja arendada oma teenuseid vastavalt sellele, mille järgi on nende piirkonnas vajadus, nad on kogukonnale vajalikud ja soodustavad ühiskasutust ning on seeläbi ka keskkonnasäästlikud ja jätkusuutlikud.

Projekti rahastamiseks on esitatud taotlus Kultuuriministeeriumile rahvaraamatukogude kiirendi taotlusvooru.