Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja auhinda annavad välja Lääne-Viru Maavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu. Auhinda antakse välja kahes osas: isiku auhind ja/või meeskonna auhind. Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja auhinna kandidaadiks võib esitada isiku ja/või meeskonna:

  • kes töötab Lääne-Virumaal küla-, valla- linna- või kooliraamatukogus, viimase aasta innovaatilise ja tulemusliku arendustöö või praktilise tegevuse eest kutsetöös, täiskasvanute või laste raamatukoguteeninduse alal.
  • kes on aasta jooksul positiivselt mõjutanud paikkonna elu raamatukogunduse valdkonnas, maakonnas või Eesti raamatukogunduses.

Auhinna määramiseks moodustatakse komisjon maavalitsuse ja LVKRK esindajatest.

Esmakordselt anti auhind välja 2011.a Sõmerus toimunud vabariiklikul maaraamatukoguhoidja päeval.