Raamatukogu 1. korrusel.

KassKaspar

Näituse eesmärgiks on märgata Virumaal käsitööga tegelevaid koolinoori, tunnustada ja esile tõsta neid, kes peavad oluliseks ning arendavad meie käsitööd.

Näitusele valiti paremaid ja huvitavamad tööd vabal teemal. Soovitatavalt seotud Virumaaga, oma kodukohaga. 

Näitust eksponeeriti novembris Jõhvis, alates 4. detsembrist saab noorte käsitööd näha Rakveres. 

Kahjuks ei ole hetkel uue ID-kaardi omanikel võimalik selle abil sisse logida Urrami lugejaportaali. Uute kaartide omanikud saavad siseneda kas raamatukogust antud paroolide või mobiil-ID abil. Parooli saab peale esmast sisselogimist ise muuta. 

Raamatukogus lugejapiletina töötavad mõlemad kaadid - nii vanad kui uued.

AT2018

Taas saab kõikides Lääne-Virumaa rahvaraamatukogudes hääletada, milline on teie arvates aasta isiku- või ühistegu Lääne-Virumaal. Igal inimesel on üks hääl.

Hääletada saab ka internetis https://www.virol.ee/aasta-tegu

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2015

MAIGA PARKSEPP

maigaMaiga Parksepp asus 2014. aastal kooliraamatukoguhoidjana juhtima ka Haljala vallaraamatukogude süsteemi ja 2015. a viis ta kokku kooli ja rahvaraamatukogu ning võttis kasutusele ühtse programmi.

Koolis hinnatakse üle kõige Maiga teadmisi ja oskusi kasutada IKT vahendid, programme ja keskkondi, mis teeb temast innovaatilise ja kaasaegse raamatukoguhoidja.

Tema korraldamisel toimuvad regulaarsed raamatukogutunnid ja kirjanikega kohtumised, viktoriinid, infootsingu võistlused ja kasutajakoolitused. Maiga algatab ülekoolilisi konkursse ja viib neid läbi. Ta on suureks abiks õpilastele olümpiaadide ettevalmistamisel, loov- ja uurimustööde kirjutamisel.

Maiga veab aktiivselt Haljala kirjandusringi tegevust ja korraldab valla raamatukogude tööd. Lisaks on tema kanda raamatukogu veebilehe ja kooli Vikipeedia lehe täiendamine ning vallalehe toimetamine. Maiga osales ka kogumiku Haljala kihelkonna suuline pärimus koostamisel.


 

Lääne-Virumaa parim maaraamatukoguhoidja

ENE HEIDE

eneKadrina Valla Raamatukogu juhataja Ene Heide on juhtinud Kadrina raamatukogu juba 37 aastat. Nende aastate sisse on jäänud asutuse areng tagasihoidlikust külaraamatukogust ühendatud raamatukogudega kaasaegseks teeninduskeskuseks.

Kadrina raamatukogu uueneb, areneb ja särab iga aastaga ühe rohkem nii seest kui väljast. Selle taga, et raamatukogu ruumid saaks uue kuue ja MTÜ Kadrina Kirjandusklubi pakuks rahvale põnevaid ja heal tasemel kohtumisi, salongiõhtuid, filmiõhtuid, õppereise ja koolitusi, on palju ettevõtlikkust ja tööd. Hiljuti käivitatud kinoklubi on andnud paljudele Kadrina valla elanikele võimaluse raamatukogu enda jaoks avastada.

Kõige selle juures suudab Ene edukalt töös hoida tervet valla raamatukogude süsteemi ja ennast ühtse perena tundvat töökat kollektiivi.

Ta on enda autoriteedi maksma pannud ka vallavalitsuses, kus ta osaleb kultuurikomisjoni töös ning võitnud seeläbi sealt sõpru ja toetajaid, kes raamatukogu kui külakultuurikeskuse käekäigu ja arengu on oma südameasjaks võtnud.

Parima maaraamatukoguhoidja tunnustust annab välja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2012 on AILI HÖÖVELSOO

aili hAili Höövelsoo töötab Lääne-Virumaa Keskraamatukogus juba pikka aega – alates 1983. aastast. Alates 2004. aastast on tema tööpaigaks keskraamatukogu komplekteerimisosakond. Oma igapäevatöö kõrvalt on Aili andnud suure panuse keskraamatukogu ajaloo uurimisse.

Aili Höövelsoo pälvis tunnustuse mahuka ja põhjaliku Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ajalugu peegeldava raamatu „100 aastat raamatukogu Rakveres“ koostamise eest. Raamat ilmus 2012. aasta oktoobris tähistamaks raamatukogu 100. juubelit. Selle koostamisele ja ettevalmistamisele on Aili pühendanud paar viimast aastat ohverdades lugematuid tunde oma vaba aega ja hulgaliselt energiat.

Kolleegina võib Ailit kirjeldada kui väga järjekindlat, täpset, kohusetruud, usaldusväärset, sõbralikku ja „jalad maa peal“ olevat inimest, kellega võib luurele minna küll.