et rada ei rohtuks

30. novembrist saab raamatukogu 1. korrusel vaadata ja lugeda rändnäitust „Et rada ei rohtuks“.

2017. aasta suvel rändasid jutuvestja Piret Päär ja fotograaf Maarja Urb Eestimaal ringi ja kogusid mälestusi 20. sajandi jutuvestmise traditsiooni kohta.

ajutreening

Mälutreening ei ole teadmiste proov ega mälumäng. See on mänguline ja lõbus tegevus parandamaks inimese toimetulekut ja andmaks elujõudu.

Mälutreening arendab mitmete mälutehnika võtete abil püsimälu, asjade meeles pidamist ja loovust. Parandab enesehinnangut, koordinatsiooni ja keskendumist, annab jõudu ja motivatsiooni igapäevaste olukordadega toime tulemiseks. Uute lahenduste proovimine ja suhtlemine parandab toimetulekut ja elujõulisust. Ühised liikumisharjutused ja mänguline rühmatöö julgustavad ning annavad enesekindlust.

Treeneriks on Anu Jonuks, kellel on selles valdkonnas rikkalik kogemustepagas ja tema sõnul läheb see üha populaarsemaks.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2014 IIVI KASK

Iivi KaskTänavune aasta raamatukoguhoidja, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna juhataja IIVI KASK, tunneb peensusteni U 3-e ehk täiendatud raamatukogundusprogrammi ning on viimase aasta jooksul juhendanud ja õpetanud teisi töötajaid maakonnas, sest iga programmi uuendamine toob kaasa muudatusi. Abiks programmi Urram väljatöötamisel ja selle testimisel on ta osalenud selle esimestest versioonidest alates. Tema analüüsiv mõtlemine, põhjalikkus ja süvenemine kõigisse oma ülesannetesse on oluline nii Urrami parandusettepanekute tegemisel kui ka tema igapäevatöös.

U 3 võeti meie maakonnas esimesena vabariigis kasutusele ja algselt oli sel mitmeid puudusi, mis panid töötajaid kahe käega peast haarama ning seejärel haarati ikka telefon ja võeti kõne talle, kes kuulas probleemi, õpetas ja selgitas ning oli alati rahulik ja mõistev. Urania meeskonnaga on ta pidevas kontaktis, et teavitada tekkinud probleemidest ja püüda leida lahendused.
Tema töö on vastutada selle eest, et raamatud maakonna raamatukogudesse jõuaksid, kuid sellele eelneb palju täpsust, tähelepanelikkust, kannatlikkust ja head suhtlemisoskust nõudvaid tegevusi, milles ta on põhjalik ja vaieldamatult parim.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2013 MARET KÕRE

Maret KõreMareti esitanud Sõmeru valla elanikud ja kolleegid iseloomustavad teda kui sõbralikku ja südamlikku, hea suhtlemisoskusega raamatukoguhoidjat, kes paistis silma suure soovi ja võimega tegeleda raamatukogus väikeste lastega, et kasvatada neis armastust raamatute vastu ja õpetada raamatuid hoidma. 

Korra kuus viis ta läbi lasteaia lastega huvitavaid ja praktilisi temaatilisi raamatukogutunde nii lindudest, loomadest, päkapikkudest kui nõidadest, aga ka sellest, kuidas väärtustada raamatut kui sõpra.

Väga oodatud olid iganädalased muinasjutuhommikud kodustele lastele. Kus Maret läbi mängu ja raamatutegelaste üheskoos laste ning nende vanematega meisterdasid, lugesid, laulsid ja õppisid alati mõne uue tarkuse juurde.

Noortetöö tõhustamiseks elustas Maret justkui raamatu maailma, viies lapsed sellesse jutustusse sisse. Noorte ja laste seas huvi äratamiseks on Maret püüdnud palju teha mänguliseks, et see raamatu sirvimine ikka põnevamaks teha ja lastel kasvaks huvi raamatukogu külastamiseks. On viidud läbi orienteerumisi, kus vastuseid tuleb otsida nii arvutist kui raamatust.

Suurt tähelepanu juhtis Maret ka tähtpäevade tähistamisele, olgu selleks siis temaatiliste näituste organiseerimine või pärimusaastale pühendatud suvistepüha tähistamise projekt, mille raames tutvustas 2013 pärandiaasta saadik Lauri Õunapuu rahvapille ja -muusikat. Tutvustati ka raamatu Pärandkultuur Sõmeru vallas. Töötoas sai õppida raamatuköitmist ja vööpunumist. Loomulikult ei puudunud ka vanad Viru mängud.

Maret jõudis korraldad ka kohtumisi kirjanikega, millest omamoodi kohtumistunnid olid inimestega, kes lisaks kirjutamisele pakkusid ka muusikalisi etteasteid.

Järjepidevalt on ta viinud läbi eakatele arvutiõpet, samuti tegi ta raamatukogule oma kodulehe.


Lääne-Virumaa aasta raamatukogu 2013 Tapa Linnaraamatukogu

Tapa linnaraamatukogu on oma töötajate nägu: lahke, abivalmis, sõbralik, hea naljasoonega. Nende juht Kersti Burk on pannud toimima meeskonna, mis kõrvaltvaatajale tundub mõtlevat ühtemoodi. Igaüks neist paneb oma töösse suure tüki südamest. Tapa raamatukogu on teistest eristunud alati oma tööde ja tegemiste korraliku läbimõtlemisega. Kui teemaks on sokk, siis valdab neid kõiki „sokipalavik", kui karu, siis armastavad nad ilmselt kõik just karusid. Need viimased loomad on neil südamelähedased 2013 aasta sügisel, kui igale korrusele jagub selle kohaseid näituseid: Karu kutsub külla. Vana karu lõi trummi. Meie klassi tuli karu. Teades nende lasteosakonna tugevat tööd, on loomulik, et selle sügise raamatukogutunnid on samuti karuteemalised. Võib-olla tervitab lapsi juba raamatukogu uksel karu?! Tapa linnaraamatukogu töötajatest võib kõike uskuda, loota ja oodata. Nad tutvustavad pea igat teemat sügavuti, olgu see loom, rahvakalendri tähtpäev, või eesti saun.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja auhind meeskonnatöö eest läks Kunda Linnaraamatukogule

Kunda Linnaraamatukogu eeskonna moodustavad: juhataja Leili Eiskop, raamatukoguhoidjad Imbi Kasemets, Livia Aaloe, Evelin Ossipova (kuni 2011 oktoobri kuuni) ning infotöötaja Evely Press. Meeskonna tugevuseks on koostöö, mis ühendab eri põlvkondade töötajate kogemused ja oskused. Kõikidest Kunda Linnaraamatukogu meeskonna headest ideedest on kasvanud välja jätkusuutlikud projektid. Suurt tähelepanu pööratakse lastele ning laste lugemiskultuuri arendamisele, mille tarvis on algatatud projektid Pärlimäng ehk laste suvine lugemisvõistlus, Kunda Linnaraamatukogu ja  Kunda lasteaed „Kelluke“  koostööprojekt  „Kooli minevad lapsed raamatukogu lugejaks!“, Kunda Linnaraamatukogu ja Kunda Ühisgümnaasiumi koostööprojekt  „Klassidevaheline lugemisvõistlus“, Eakatele suunatud tegevused toimuvad  Kunda Tervise- ja hooldekeskuses, kus raamatukogul on laenutuspunkt ning kord kuus tutvustatakse ja loetakse ette raamatuid neile, kelle liikumisvõime piiratud. Kunda Linnaraamatukogu toetab elukestva õppimise ideed ning igal aastal viiakse Täiskasvanud õppija nädala raames läbi mõni täiskasvanuõpet toetav üritus.

 

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2011 on Tiina Kriisa

Tiina KriisaTiina töötab Lääne-Virumaa Keskraamatukogus 1999.a. Ta on lõpetanud 2002. a. Tallinna Ülikooli Infoteaduste eriala ja 2011.a. Tartu Ülikoolis magistriõppe, saades  humanitaarteaduste magistrikraadi infokorralduse alal.

2010. a oli lugemisaasta, mil räägiti  raamatutest, lugemisest ja kirjanikest. Sellele leiti  Rakvere raamatukogus huvitav jätk, mille idee ja teostuse autoriks oli Tiina Kriisa. Uudne reklaamivõte seisnes alljärgnevas: 2011.a märtsi alguses, kui kõikjal kutsuti inimesi valima saadikuid riigikogusse, ilmusid Lääne-Virumaa Keskraamatukogu akendele atraktiivsed raamatukoguhoidjaid kujutavad valimisplakatid, mis kutsusid valima raamatukogu ja lugemist. „Valimiskampaania“ sai tuntuks üle vabariigi. Lisaks on Tiina olnud tubli ka raamatukogu kodulehe arendamisel ja näituste korraldamisel.

 

Parima maaraamatukoguhoidja 2011 nominent oli Riina Tülli Väike-Maarja valla Simuna raamatukogust

RIINA TYLLI

2011.aasta oli Riina Tüllile eriliseks väljakutseaastaks, sest Simuna raamatukogu oli vaja endistest Avanduse mõisas asuvatest ruumidest välja kolida Simuna rahvamajja. Vaja oli välja mõelda uus ruumilahendus ja raamatukogule kõige otstarbekam paigutus, muretseda uut mööblit.  Koostöös arhitektide, Väike-Maarja valla ja ehitusala spetsialistide ja ehitajatega  valmis ja 29. oktoobril avati kaunis kaasaegse kujundusega raamatukogu Simuna aleviku südames. Riina suutis väga tõhusalt ja oskuslikult juhtida kolimise  ja uue raamatukogu sisustamise protsessi, kaasata kolleege vallaraamatukogust fondi kujundamisel ja muude vajalike tööde juures. Simuna raamatukogu võib nüüd pidada nii tõeliselt kaasaegseks õpikeskkonnaks kui ka mõnusaks ajaveetmise kohaks. Kuna Riina töötab ühel päeval nädalas ka kooliraamatukogus, siis ka lasteüritused on tal alati toredad.

Aktiivse inimesena lööb Riina kaasa Simuna naisseltsi tegevuses ja on kätt proovinud ka poliitilisel maastikul Simuna eest võideldes.