Ulvis toimunud Lääne-Virumaa raamatukoguhoidja päeval kuulutati välja ja anti üle maakonna aasta raamatukoguhoidja auhind, mille pälvis Ere Käärmaa Tapa Linnaraamatukogust. Lääne-Virumaa aasta raamatukogu tiitel läks Kadrina Valla Raamatukogule. Auhinna andis üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Indrek Saar.

Ere Käärmaale tõi tunnustuse tema mitmekülgne ja aktiivne tegevus raamatukogu ürituste ja näituste korraldamisel ning läbiviimisel. Teda saab iseloomustada kui rõõmsameelset, aktiivset ja suure hingega inimest, kes oma põhitöö kõrvalt Tapa Linnaraamatukogus leiab aega ja jõudu tegeleda ka valla erinevate koostöö- ja kultuuriprojektidega.
Aasta meeskonnal Kadrina raamatukogust on keskne roll valla kultuurielus ja ta on kindel partner kogukonnas. Raamatukogu eestvedamisel käib koos kirjandusklubi, tegutseb kinoklubi, toimuvad kohtumised ja koolitused. Kadrina raamatukogu töötajad koos Hulja, Kihlevere, Vohnja ja Viitna filiaalide töötajatega moodustavad kokkuhoidva ja hästi toimiva meeskonna.
Aasta raamatukoguhoidja kandidaadid olid veel Viru-Nigula raamatukogu juhataja Hiie Kivilo, kelle puhul tõsteti esile tema pikaajalist kultuuri ja lugemist väärtustava tegevust Viru-Nigulas ning Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaali raamatukoguhoidja Gerda Ansi, kelle puhul hinnati kõrgelt tema aktiivset ja mitmekülgset tegevust laste lugemisharjumuste kujundamisel ja kohaliku kultuurielu rikastamisel.
Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja ja raamatukogu konkurssi korraldavad Lääne-Viru Maavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu alates 2011. aastast. Konkursi tingimused olid, et esitatud isik pidi olema aasta jooksul mõjutanud elu raamatukogunduse valdkonnas, paistnud jooksval aastal silma innovaatilise ja tulemusliku arendusliku või praktilise tegevuse eest kutsetöös.

ere

kadrina

raamatuseljaluuleRaamatukogu 1. korrusel saab näha raamatuseljaluuletuste fotonäitust, mille panid kokku Võsu kooli 3.-9. klasside õpilased koos oma õpetajatega. 

Raamatuseljaluule (inglise keeles book spine poetry) on luuletused, mis moodustatakse raamatuselgadel olevatest raamatu pealkirjadest. 

Näituse juures saad katsetada, kui hästi sul endal raamatuseljaluuletamine välja tuleb. Vali riiulitelt sobivad raamatud ja luuleta!

Gerri nukkLaste- ja noorteosakonnas raamatukogu 3. korrusel saab 26. oktoobrini vaadata põnevat näitust nukumeister Gerri Orgma nukkudest.

Jõhvist pärit Gerri Orgma hakkas autorinukkude valmistamisega tegelema Vahtra loomekeskuses avatud stuudios, mida juhatab Kohtla-Järve nukumeister Svetlana Vetrova. Suhteliselt lühikese ajaga on ta jõudnud luua üle 30 nuku, millest suurosa on esindatud ka näitusel.

Gerri on kogu elu kulgenud kunstilainel: õppis Jõhvi kunstikoolis Aira Rautso käe all, paljud kodused lasteraamatudki said temalt uued pildid, täiskasvanuna on ta kogu aeg tegelnud käsitööga, läbinud õmbluskursuse, ent nüüd on ta pühendunud peamiselt nukukunstile. See sobib tema hingega ning pakub rakendust fantaasiale.