Teenindusosakond

ILUKIRJANDUSE KOJULAENUTUS (1. korrusel)

Siit leiab nii eesti- kui ka võõrkeelselt (vene-, inglise-, rootsi-, saksa- ja soomekeelset) ilukirjandust. Raamatute kõrval o­n võimalik laenutada ka kuulamis- ehk audioraamatuid.  1. korrusel saab lugeda valikut Eestis ilmuvaid päeva- ja nädalalehti.

Raamatud o­n paigutatud avariiulitele, nende leidmiseks saab kasutada elektronkataloogi Urram või küsida konsultandi abi.

Telefon: 322 5960


ERIALAKIRJANDUS (2. korrusel)

Erialakirjanduse osakonna teavikud o­n mõeldud nii kojulaenutamiseks kui kohalkasutuseks. Ainult kohalkasutuseks mõeldud teavikud o­n märgistatud vastava kleebisega. 

Eraldi o­n välja toodud koduloolised materjalid. 

Info otsimiseks saab kasutada konsultandi abi.

Erialakirjanduse osakonnas võimalus valmistada koopiaid ja skaneerida, teenuse eest tasutakse vastavalt hinnakirjale. Võimalik on kasutada pilveprindi printerit.

Telefon: 322 5964

AJAKIRJANDUSE LUGEMISSAALis saab lugeda kõiki Eestis ilmuvaid suuremaid ajalehti ja ajakirju. Perioodikat leidub nii eesti- kui võõrkeeltes. Ajakirju saab laenutada koju (välja arvatud ainueksemplari viimast numbrit).

NB! Lugemissaalis paikneb ka käsitööalane kirjandus.

 

MUUSIKATOAS asuvad muusikaalased raamatud ja teatmeteosed, muusikaajakirjad ja -ajalehed, helisalvestised, noodiväljaanded ja filmid.

Koju saab laenutada helisalvestisi, mille ilmumisest Eestis on möödunud neli kuud ning videosalvestisi, millega raamatukogul on sõlmitud laenutusleping (Tallinnfilm ja Eesti Rahvusringhääling).

Helisalvestusi ning DVD filme saab kasutada ka kohapeal.

Muusikatoas on võimalik kasutada ka süntesaatorit.


Teenindusosakonna juhataja Leigi Kütt-Gistvall 322 5961

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslik jalutuskäik Rakveres

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal