Kasutajakoolitus

Infootsingu koolitus

Kasutajakoolituse eesmärk on anda raamatukogu lugejatele algteadmisi infootsingust.

Koolitusel omandatud teadmised aitavad:

 • orienteeruda raamatukogus vajaliku teaviku leidmiseks
 • säästa aega vajaliku informatsiooni leidmiseks ka kodust lahkumata

Koolitusel tutvustame:

 • E-kataloogi URRAM
 • E-kataloogi ESTER
 • artiklite bibliograafilist andmebaasi ISE
 • Andmebaas DIGAR

Koolitusele on võimalik tulla nii grupiga kui individuaalselt.

Info ja koolitusele registreerimine: 3225964, erialakirjanduse osakond


Infokirjaoskuse koolitus 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu pakub tasuta infokirjaoskuse koolitusi põhikooli- ja gümnaasiumiklassidele, mis keskenduvad raamatukogu ja andmebaaside kasutamisele ning infootsingualaste oskuste omandamisele abistamaks uurimistööde koostamisel.

Koolituse sisu:

 • Ringkäik majas - teavikute paigutus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, teenused (kasutajate töökohad, tehnoloogia töötuba, pilveprint jm)
 • URRAM-i lugejaportaal – teavikute leidumuse kindlakstegemine, reserveerimine ja tähtaja pikendamine lugejakontol
 • Õigete märksõnade kasutamine abiks otsingu sõnastamisel
 • Artiklite täistekstide otsing
 • MIRKO – üleriigiline laenutusplatvorm (e- väljaanded ja audioraamatud)
 • Praktiline töö: teavikute otsing e-kataloogist ja kogust

Koolituse kestus: andmebaaside ja lugejaportaali tutvustus ning otsingu õpetamine - 45 min, koos ringkäiguga ja praktilise tööga - 2x45 minutit

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal