Kasutajakoolitus

Infootsingu koolitus

Kasutajakoolituse eesmärk on anda raamatukogu lugejatele algteadmisi infootsingust.

Koolitusel omandatud teadmised aitavad:

  • orienteeruda raamatukogus vajaliku teaviku leidmiseks
  • säästa aega vajaliku informatsiooni leidmiseks ka kodust lahkumata

Koolitusel tutvustame:

  • E-kataloogi URRAM
  • E-kataloogi ESTER
  • artiklite bibliograafilist andmebaasi ISE
  • Andmebaas DIGAR

Koolitusele on võimalik tulla nii grupiga kui individuaalselt.

Info ja koolitusele registreerimine: 3225964, erialakirjanduse osakond


Infokirjaoskuse koolitus 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu pakub tasuta infokirjaoskuse koolitusi põhikooli- ja gümnaasiumiklassidele, mis keskenduvad raamatukogu ja andmebaaside kasutamisele ning infootsingualaste oskuste omandamisele abistamaks uurimistööde koostamisel.

Koolituse sisu:

• Teavikute paigutus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, teenused (muusikatuba, pilveprint, skaneerimine, kasutajate töökohad jm).
• URRAM-i lugejaportaal – teavikute leidumuse kindlakstegemine, reserveerimine ja tähtaja pikendamine lugejakontol.
• Õigete märksõnade kasutamine abiks otsingu sõnastamisel.
• Artiklite täistekstide otsing. Ajakirjad ja raamatud veebis.
• Praktiline infootsing e-kataloogist ja teadmiskirjanduse leidumine Lääne-Virumaa Keskraamatukogus.

Koolitus koosneb ringkäigust raamatukogus, infootsingust arvutiklassis ja praktilisest tööst: teaviku leidmine andmebaasist ja kogust.

Kestvus: 2x45 min

Soovitav grupi suurus: 11 inimest

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslik jalutuskäik Rakveres

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal