„Lastekirjanduse erialapäev maakonnas“ 14.04.22 Rakveres

Neljapäeval, 14. aprillil 2022 toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogus Eesti Lastekirjanduse Keskuse „Lastekirjanduse erialapäev maakonnas“, kus tutvustatakse uuemat lastekirjandust, õpetatakse tundma tänapäevast illustratsioonikunsti ja selle lugemisoskust ning jagatakse praktilisi nippe ja soovitusi, kuidas tekitada lastes huvi raamatute ja lugemise vastu.

Päevakava:
10.00-11.00 Mis on uut lastekirjanduses? / ELK lugejateeninduse juhataja Anne Kõrge
11.00-12.00 Kuidas lugeda illustratsiooni? / Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute magistrant Anneliis Lepp
Anneliisi uurimistöö fookuses on lasteraamatud ja illustratsioon ehk kuidas jutustada visuaalselt lugusid ning millised on pildi ja sõna vahelised seosed tähendusloome protsessis. Kas pilt kannab tekstiga sama mõtet või avab uusi nüansse?
12.00-12.30 lõunapaus
12.30-13.00 Mida pakub lastekirjanduse keskus raamatukogudele? / ELK direktor Triin Soone ja „Lugemisisu“ programmi koordinaator Anneli Kengsepp
13.00-14.00 Kuidas tekitada lapses raamatuhuvi? / ELK programmijuht Katrin Tõnisson
Katrin teeb keskuses mudilastunde, perehommikuid ja teematunde. Oma kogemustele toetudes annab ta praktilisi näpunäiteid, kuidas lastega tegutseda ja tutvustada mänguliselt raamatumaailma.
Lastekirjanduse erialapäev toimub koostöös maakonna keskraamatukoguga, ootame osalema rahva- ja kooliraamatukogude töötajaid ning teisi huvilisi.

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal