Raamatukogu sai osa suurest arvutiannetusest

Vaata Maailma, Tieto Estonia ja Swedbank Eesti projekti „Uus algus“ raames jagati annetusena Swedbankis kasutusel olnud töökorras äriklassi arvuteid, eesmärgiga olla abiks eelkõige noorte ja eakate digioskuste arendamisel ning digitaalse lõhe vähendamisel ühiskonnas. Lääne-Virumaa 59 arvutit anti pidulikult üle 20. juunil Rakvere vallamajas.

Taotlusi said esitada kohalikud omavalitsused, nende allasutused ja MTÜ-d. 1000-le arvutile laekus üle 3000 taotluse, nende hulgas ka Lääne-Virumaa Keskraamatukogu oma. Raamatukogu senine tegevus ja edasised eesmärgid digipädevuste arendamisel olid sedavõrd veenvad, et meie suureks rõõmuks rahuldati taotlus 100-protsendiliselt. Annetusena saadud 10 Lenovot lähevad raamatukogu internetitoa vanade, pea 10-aastaste lootusetult amortiseerunud arvutite, väljavahetamiseks. Uued monitorid, klaviatuurid ja hiired soetab raamatukogu oma vahenditest. Annetusena saadud arvutid on Tieto Estonia poolt puhastatud ja varustatud vajalike programmidega, samuti käib iga arvutiga kaasas kolmekuuline garantii.

Saadud arvuteid kasutatakse mitmesuguste digioskuste koolituste läbiviimiseks erinevatele sihtrühmadele alates lastest eakateni ja individuaalseteks nõustamistundideks. Saadud sülearvutit kasutatakse samuti eelkõige koolitustel juhendaja arvutina.

Igapäevaselt saab internetitoa arvutite abil ning vajadusel raamatukogutöötaja nõustamisel teha kõiki igapäevaelus vajalikke internetitoiminguid – kasutada erinevaid riigi ja ettevõtete poolt loodud e-lahendusi (külastada internetipanka, täita tervise- ja tuludeklaratsioone, suhelda ametiasutustega jne), saata e-kirju, koostada dokumente, anda digiallkirja ja palju muud.
Arvutid raamatukogu internetitoas saavad kasutuseks valmisseatud juuli keskpaigaks, sest selleks ajaks läbib värskendava remondi ka ruum.

Taoline annetus on tänuväärt tegu, millest saab kasu suur osa kogukonnast. Swedbanki hooliv ja säästlik teguviis võiks olla eeskujuks mitmetele teistele äriettevõtetele, kes oma sisustust ja tehnikat vahetavad. Neile kasutuks muutunud varale leidub kindlasti tänulik kasutaja!

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslik jalutuskäik Rakveres

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal